Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älgarås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älgarås 1023 15,2% 26,6% 31,1% 27,1% 7,0% 54,3% 45,7%   0,7%
Summa 1023 15,2% 26,6% 31,1% 27,1% 7,0% 54,3% 45,7% 0,7%

http://www.val.se