Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Töreboda Sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Töreboda Sydvästra 1454 18,6% 24,6% 21,2% 35,6% 6,8% 44,7% 55,3%   1,2%
Summa 1454 18,6% 24,6% 21,2% 35,6% 6,8% 44,7% 55,3% 1,2%

http://www.val.se