Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tibro 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 6 1508 16,6% 32,5% 32,1% 18,8% 8,4% 51,3% 48,7%   0,7%
Summa 1508 16,6% 32,5% 32,1% 18,8% 8,4% 51,3% 48,7% 0,7%

http://www.val.se