Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tibro 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 2 1620 14,1% 29,3% 22,7% 34,0% 5,9% 47,3% 52,7%   0,7%
Summa 1620 14,1% 29,3% 22,7% 34,0% 5,9% 47,3% 52,7% 0,7%

http://www.val.se