Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tibro 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 1 1313 22,2% 27,1% 20,5% 30,2% 8,1% 51,6% 48,4%   1,4%
Summa 1313 22,2% 27,1% 20,5% 30,2% 8,1% 51,6% 48,4% 1,4%

http://www.val.se