Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sil-Husaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sil-Husaby 1690 13,0% 33,0% 32,2% 21,8% 7,4% 52,1% 47,9%   1,4%
Summa 1690 13,0% 33,0% 32,2% 21,8% 7,4% 52,1% 47,9% 1,4%

http://www.val.se