Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skarstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skarstad 1392 16,8% 31,8% 26,1% 25,3% 7,8% 51,6% 48,4%   1,2%
Summa 1392 16,8% 31,8% 26,1% 25,3% 7,8% 51,6% 48,4% 1,2%

http://www.val.se