Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Herrljunga Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrljunga Östra 1278 15,1% 29,2% 29,8% 25,9% 6,9% 50,9% 49,1%   1,3%
Summa 1278 15,1% 29,2% 29,8% 25,9% 6,9% 50,9% 49,1% 1,3%

http://www.val.se