Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kindaholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kindaholm 1212 12,8% 27,5% 27,7% 32,0% 6,2% 51,4% 48,6%   0,8%
Summa 1212 12,8% 27,5% 27,7% 32,0% 6,2% 51,4% 48,6% 0,8%

http://www.val.se