Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berghem-Hajom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem-Hajom 1234 15,6% 32,7% 29,6% 22,2% 8,0% 52,4% 47,6%   1,2%
Summa 1234 15,6% 32,7% 29,6% 22,2% 8,0% 52,4% 47,6% 1,2%

http://www.val.se