Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skephult-Fritsla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skephult-Fritsla 1046 14,1% 33,7% 27,2% 25,0% 7,9% 51,1% 48,9%   1,1%
Summa 1046 14,1% 33,7% 27,2% 25,0% 7,9% 51,1% 48,9% 1,1%

http://www.val.se