Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skene-Hedbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skene-Hedbo 1370 18,8% 29,9% 26,8% 24,5% 9,6% 49,5% 50,5%   1,3%
Summa 1370 18,8% 29,9% 26,8% 24,5% 9,6% 49,5% 50,5% 1,3%

http://www.val.se