Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kinna-Rydal-Kinnaström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kinna-Rydal-Kinnaström 1171 19,3% 38,6% 24,0% 18,1% 7,1% 51,0% 49,0%   0,7%
Summa 1171 19,3% 38,6% 24,0% 18,1% 7,1% 51,0% 49,0% 0,7%

http://www.val.se