Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rostock-Dalskog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rostock-Dalskog 1099 13,6% 26,2% 29,5% 30,8% 7,2% 49,8% 50,2%   0,9%
Summa 1099 13,6% 26,2% 29,5% 30,8% 7,2% 49,8% 50,2% 0,9%

http://www.val.se