Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ambjörnarp-Sjötofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ambjörnarp-Sjötofta 698 14,5% 28,9% 27,9% 28,7% 6,7% 51,4% 48,6%   1,4%
Summa 698 14,5% 28,9% 27,9% 28,7% 6,7% 51,4% 48,6% 1,4%

http://www.val.se