Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södra Råda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Råda 331 10,9% 27,2% 32,9% 29,0% 3,6% 54,4% 45,6%   1,8%
Summa 331 10,9% 27,2% 32,9% 29,0% 3,6% 54,4% 45,6% 1,8%

http://www.val.se