Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Olsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Olsfors 1094 14,7% 35,3% 28,2% 21,8% 7,1% 52,7% 47,3%   2,3%
Summa 1094 14,7% 35,3% 28,2% 21,8% 7,1% 52,7% 47,3% 2,3%

http://www.val.se