Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nårunga-Ornunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nårunga-Ornunga 1306 16,9% 31,8% 29,3% 22,0% 8,4% 50,8% 49,2%   0,7%
Summa 1306 16,9% 31,8% 29,3% 22,0% 8,4% 50,8% 49,2% 0,7%

http://www.val.se