Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brattås - Hjällsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brattås - Hjällsnäs 1149 15,8% 33,6% 25,8% 24,9% 8,8% 50,7% 49,3%   1,8%
Summa 1149 15,8% 33,6% 25,8% 24,9% 8,8% 50,7% 49,3% 1,8%

http://www.val.se