Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kyrkmossen - Lindskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkmossen - Lindskogen 829 15,3% 40,7% 22,8% 21,2% 7,4% 48,7% 51,3%   1,4%
Summa 829 15,3% 40,7% 22,8% 21,2% 7,4% 48,7% 51,3% 1,4%

http://www.val.se