Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Drängsered - Hästhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Drängsered - Hästhagen 1241 16,9% 39,2% 21,4% 22,4% 9,0% 48,2% 51,8%   1,3%
Summa 1241 16,9% 39,2% 21,4% 22,4% 9,0% 48,2% 51,8% 1,3%

http://www.val.se