Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södra Hallsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Hallsås 1435 14,7% 31,7% 21,7% 31,8% 8,0% 47,1% 52,9%   1,7%
Summa 1435 14,7% 31,7% 21,7% 31,8% 8,0% 47,1% 52,9% 1,7%

http://www.val.se