Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ljungbacken - Stamsjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungbacken - Stamsjön 1222 12,7% 49,8% 20,6% 16,9% 7,9% 50,7% 49,3%   2,0%
Summa 1222 12,7% 49,8% 20,6% 16,9% 7,9% 50,7% 49,3% 2,0%

http://www.val.se