Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nol södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nol södra 1031 16,9% 38,6% 27,4% 17,2% 8,5% 49,0% 51,0%   0,8%
Summa 1031 16,9% 38,6% 27,4% 17,2% 8,5% 49,0% 51,0% 0,8%

http://www.val.se