Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bohus norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bohus norra 1049 22,0% 34,7% 22,7% 20,6% 7,1% 52,7% 47,3%   1,7%
Summa 1049 22,0% 34,7% 22,7% 20,6% 7,1% 52,7% 47,3% 1,7%

http://www.val.se