Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Surte norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Surte norra 1119 20,1% 33,7% 21,4% 24,8% 6,5% 51,6% 48,4%   1,5%
Summa 1119 20,1% 33,7% 21,4% 24,8% 6,5% 51,6% 48,4% 1,5%

http://www.val.se