Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tanum-Lur

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tanum-Lur 1183 13,4% 30,9% 26,2% 29,5% 6,4% 52,6% 47,4%   2,5%
Summa 1183 13,4% 30,9% 26,2% 29,5% 6,4% 52,6% 47,4% 2,5%

http://www.val.se