Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Munkedal 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 6 1150 15,7% 29,4% 26,9% 28,0% 5,8% 53,0% 47,0%   1,5%
Summa 1150 15,7% 29,4% 26,9% 28,0% 5,8% 53,0% 47,0% 1,5%

http://www.val.se