Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Munkedal 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 5 1141 19,3% 27,3% 24,5% 28,9% 8,9% 50,3% 49,7%   1,1%
Summa 1141 19,3% 27,3% 24,5% 28,9% 8,9% 50,3% 49,7% 1,1%

http://www.val.se