Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Munkedal 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 1 1244 15,0% 29,7% 28,7% 26,6% 6,2% 53,0% 47,0%   2,8%
Summa 1244 15,0% 29,7% 28,7% 26,6% 6,2% 53,0% 47,0% 2,8%

http://www.val.se