Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mollösund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mollösund 242 9,1% 18,2% 31,8% 40,9% 5,0% 53,3% 46,7%   1,7%
Summa 242 9,1% 18,2% 31,8% 40,9% 5,0% 53,3% 46,7% 1,7%

http://www.val.se