Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Myckleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Myckleby 981 14,2% 27,4% 30,5% 27,9% 5,1% 53,0% 47,0%   1,4%
Summa 981 14,2% 27,4% 30,5% 27,9% 5,1% 53,0% 47,0% 1,4%

http://www.val.se