Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stenkyrka 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkyrka 1 886 19,5% 32,3% 25,7% 22,5% 8,8% 51,7% 48,3%   1,0%
Summa 886 19,5% 32,3% 25,7% 22,5% 8,8% 51,7% 48,3% 1,0%

http://www.val.se