Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärhamn 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärhamn 1 1448 17,7% 27,3% 30,5% 24,4% 9,1% 50,7% 49,3%   1,7%
Summa 1448 17,7% 27,3% 30,5% 24,4% 9,1% 50,7% 49,3% 1,7%

http://www.val.se