Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hasselbacken-Uppegårdsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1463 34,1% 29,6% 17,8% 18,5% 8,3% 49,7% 50,3%   1,5%
Summa 1463 34,1% 29,6% 17,8% 18,5% 8,3% 49,7% 50,3% 1,5%

http://www.val.se