Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd 1759 16,7% 29,1% 23,8% 30,4% 7,2% 45,3% 54,7%   2,3%
Summa 1759 16,7% 29,1% 23,8% 30,4% 7,2% 45,3% 54,7% 2,3%

http://www.val.se