Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brattåskärr-Fröjasten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brattåskärr-Fröjasten 1501 14,5% 29,9% 21,9% 33,7% 6,1% 46,4% 53,6%   2,7%
Summa 1501 14,5% 29,9% 21,9% 33,7% 6,1% 46,4% 53,6% 2,7%

http://www.val.se