Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Övre Björndammen-Terrassen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Övre Björndammen-Terrassen 1252 16,0% 26,8% 28,2% 29,0% 6,8% 46,2% 53,8%   1,3%
Summa 1252 16,0% 26,8% 28,2% 29,0% 6,8% 46,2% 53,8% 1,3%

http://www.val.se