Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lexby-Paradiset-Lexbydal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1624 18,7% 35,8% 27,2% 18,3% 9,4% 50,2% 49,8%   2,7%
Summa 1624 18,7% 35,8% 27,2% 18,3% 9,4% 50,2% 49,8% 2,7%

http://www.val.se