Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hindås 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hindås 2 1156 18,1% 35,9% 25,5% 20,5% 8,3% 51,8% 48,2%   1,8%
Summa 1156 18,1% 35,9% 25,5% 20,5% 8,3% 51,8% 48,2% 1,8%

http://www.val.se