Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hindås 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hindås 1 1058 19,0% 38,4% 27,7% 14,9% 10,4% 50,9% 49,1%   2,1%
Summa 1058 19,0% 38,4% 27,7% 14,9% 10,4% 50,9% 49,1% 2,1%

http://www.val.se