Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mölnlycke 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke 8 1784 12,9% 60,1% 16,8% 10,1% 7,7% 50,1% 49,9%   1,2%
Summa 1784 12,9% 60,1% 16,8% 10,1% 7,7% 50,1% 49,9% 1,2%

http://www.val.se