Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mölnlycke 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke 2 1473 27,8% 35,4% 20,8% 16,0% 8,0% 48,5% 51,5%   3,4%
Summa 1473 27,8% 35,4% 20,8% 16,0% 8,0% 48,5% 51,5% 3,4%

http://www.val.se