Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gällinge/Idala/Förlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällinge/Idala/Förlanda 1261 16,7% 32,5% 27,6% 23,2% 8,2% 53,4% 46,6%   0,4%
Summa 1261 16,7% 32,5% 27,6% 23,2% 8,2% 53,4% 46,6% 0,4%

http://www.val.se