Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vallda Lerkil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallda Lerkil 1306 12,5% 39,7% 27,6% 20,2% 6,8% 50,5% 49,5%   1,5%
Summa 1306 12,5% 39,7% 27,6% 20,2% 6,8% 50,5% 49,5% 1,5%

http://www.val.se