Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Anneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1316 17,6% 45,7% 21,4% 15,3% 8,4% 49,3% 50,7%   1,3%
Summa 1316 17,6% 45,7% 21,4% 15,3% 8,4% 49,3% 50,7% 1,3%

http://www.val.se