Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hede 1170 14,5% 37,8% 21,7% 26,0% 6,2% 47,9% 52,1%   1,7%
Summa 1170 14,5% 37,8% 21,7% 26,0% 6,2% 47,9% 52,1% 1,7%

http://www.val.se