Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1343 19,3% 30,1% 21,7% 28,9% 6,0% 46,8% 53,2%   1,5%
Summa 1343 19,3% 30,1% 21,7% 28,9% 6,0% 46,8% 53,2% 1,5%

http://www.val.se