Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västra Villastaden/Kolla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Villastaden/Kolla 1604 15,5% 27,2% 20,3% 37,0% 6,0% 45,1% 54,9%   1,2%
Summa 1604 15,5% 27,2% 20,3% 37,0% 6,0% 45,1% 54,9% 1,2%

http://www.val.se