Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lindberg-Tofta-Bläshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindberg-Tofta-Bläshammar 944 15,7% 37,4% 29,1% 17,8% 8,4% 52,0% 48,0%   2,0%
Summa 944 15,7% 37,4% 29,1% 17,8% 8,4% 52,0% 48,0% 2,0%

http://www.val.se